Algemene voorwaarden voor Kinderfeestjes, Themafeestjes en Tienerfeestjes

Kinderfeestjes, Themafeestjes en Tienerfeestjes worden de door de Betuwse Speelboerderij georganiseerd voor kinderen in groepjes van minimaal 5 kinderen en maximaal 10 kinderen. 

Wanneer de groep groter is dan 10 kinderen maken we hier samen afspraken over.

Er is sprake van annuleringskosten wanneer het feest word afgemeld, te weten 50% van de totale kosten van het geplande feestje bij annuleren tot 1 week voor de afspraak, 75% bij annulering tot 48 uur en tot 100% bij annulering op de dag zelf.

Bij de feestjes moet minimaal 1 volwassene aanwezig te zijn. 

Wanneer het een grote groep kinderen betreft, verwachten wij minimaal dat er 2 volwassenen aanwezig te zijn.

Het totale bedrag dient voor aanvang van het feestje betaald te zijn.

U kunt ook gebruik maken van een bank overschrijving voor aanvang van het feestje.

Dit kunt u doen op:

Rekeningnummer NL10RABO0122480902

T.n.v. D.W.A Peterse- Klop

Betuwse Speelboerderij.

Onder vermelding van kinderfeestje en de naam van het kind.

Betreden van het terrein van de Betuwse Speelboerderij is op eigen risico. 

U bent ten alle tijden zelf aansprakelijk voor de gemaakte schade en of letsel ontstaan door personen die door u aangegeven zijn deel te nemen aan het feestje.